Saturday, October 24, 2009

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ MBBS (Mandalay) Sama 4272 ၏ ေဆးပညာေဆာင္းပါးတစ္ခုမွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။ ေဆးပညာဗဟုသုတ အျဖစ္ အားလံုးအတြက္ ေဖၚျပေပးျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ျခား

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ MBBS (Mandalay) Sama 4272 ၏ ေဆးပညာေဆာင္းပါးတစ္ခုမွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

ေဆးပညာဗဟုသုတ အျဖစ္ အားလံုးအတြက္ ေဖၚျပေပးျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ျခား မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွ မပါ၀င္ေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။

မိသားစုစီမံကိန္း၊ ပဋိသေႏၶတားေဆးမ်ား၊ သားဆက္ျခားနည္းမ်ား၊

Different Methods of Contraception


1. အေရျပားအားကပ္ထားရသည့္ ေဆးကပ္ခြါ၊ The contraceptive patch
2. (ကြန္ဒြန္း)မ်ား၊ Male and female condoms
3. ေဆးႏွစ္မ်ိဳးတြဲစားေဆးမ်ား၊ The combined pill
4. သားအိမ္အ၀အဖံုးမ်ား၊ Diaphragms and caps
5. (ပီ-အို-ပီ)ေဆးလံုး၊ The progestogen-only pill
6. အေရျပားေအာက္ထည့္ရသည့္ ေဆးေခ်ာင္း၊ The contraceptive implant
7. ထိုးေဆး၊ The contraceptive injection
8. အေရးေပၚတားေဆး၊ Emergency contraception
9. သားအိမ္ထဲထည့္ ပစၥည္း၊ The intrauterine device (IUD)
10. သားအိမ္ထဲထည့္ တာရွည္ခံေဆး၊ The intrauterine system (IUS)
11. သဘာ၀နည္း၊ Natural family planning
12. သားေၾကာျဖတ္ျခင္း၊ Male and female sterilization
13. အႏၵိယေစ်းကြက္တြင္သံုးသည့္ ေဟာ္မုန္းမပါေသာစားေဆး၊ Centchroman (Saheli) Tablets
14. က်ားသုတ္ပိုးသတ္ေဆး၊ Spermicides (nonoxynol-9)

1. အေရျပားအား ကပ္ထားရသည့္ ေဆးကပ္ခြါ၊ The contraceptive patch
ေသးငယ္ပါးလႊာ၍ အေရျပား၌ကပ္ရသည့္ ခပ္ညိဳညိဳေဆးျပားလႊာ။
တားေဆးစားေဆးမ်ားနည္းတူ ေဟာ္မုန္းမ်ားပါ၀င္လ်က္ မ်ိဳးဥအိမ္မွ လစဥ္ မမ်ိဳးဥ မထြက္ေစရန္ တားဆီးသည္။ သားအိမ္အ၀ရွိ ခြ်ဲရည္အား ထူျပစ္ေစျခင္းေၾကာင့္ မမ်ိဳးဥထြက္ေစဦးေတာ့ က်ားသုတ္ပိုးႏွင့္ ေတြ႕ရန္ခက္ခဲေစျပီး၊ သားအိမ္ အတြင္းနံရံကို ပါးလႊာေစျခင္းေၾကာင့္ သေနၶဥသည္ သားအိမ္၌မကပ္ေစႏိုင္။ ၉၉%ထိေရာက္သည္။

ရာသီစစဆင္းျပီး (၅)ရက္ေျမာက္ေန႔မွစကပ္ရမည္။ လစဥ္ရက္သတၲ(၃)ပါတ္ကပ္ၾကာ (အနာမရွိ၊ အေမႊးမထူ) သန္႔ရွင္းေသာ မည္သည့္ (ရင္သားမွအပ) အေရျပားမွာမဆို ကပ္ထားရသည္။ ထို႔ေနာက္တပါတ္နားထားစဥ္ ရာသီဆင္းမည္။

ရာသီးအဆင္း နည္းမည္။ ရက္လည္းတိုႏိုင္သည္။ စားေဆးမ်ားကဲ့သို႔ ေဆးေၾကာင္း ပ်ိဳ႔-အန္ျခင္းမျဖစ္။ ကင္ဆာႏွင့္ အျခား အလံုး-အၾကိတ္ျဖစ္မည့္ အႏၲရာယ္ပို၍နည္းသည္။ အမည္းငယ္ေခါင္းကိုင္ျခင္း၊ ရင္သားတင္းျခင္း၊ ၾကားရက္ထဲ ေသြး ဆင္းခ်င္ ဆင္းတတ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ခဲေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ ေသြးဖိအားတက္တတ္သည္။ ေသြးခဲျခင္းျဖစ္ႏိင္သည္၊ ၅ ႏွစ္ထက္ ၾကာၾကာ သံုးလ်င္ သားအိမ္အ၀ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ကိုယ္၀န္ရွိေနျပီဆိုလ်င္မသံုးရ၊ အသက္ ၃၅ ေက်ာ္လ်င္၊ အ၀လြန္လ်င္၊ ေသြးခဲတတ္သည့္ေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ရင္သားကင္ဆာ၊ (မိုင္ဂရိန္း)ေခါင္းမူး-ေခါင္းကိုက္ေရာဂါ၊ အသဲ-သဲေျခေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါမ်ား ရွိေနလ်င္ မသံုးသင့္။

ေကာင္းစြာေစးကပ္သျဖင့္ ေရခ်ိဳး-ေရကူးလ်င္လည္း ကြာမက်တတ္ေခ်။ မေတာ္တဆ ကြာက်လ်င္ ၄၈ နာရီ အတြင္းသိပါက ၄င္းကိုပင္ ျပန္ကပ္ႏိုင္သည္။ ၄၈ နာရီေက်ာ္သြားပါက အသစ္တခုကို၄င္း၊ အျခားနည္းကို၄င္းသံုးပါ။

2. Male and female condoms က်ား-မ (ကြန္ဒြန္း) အစြပ္မ်ား
က်ားသုတ္ပိုးမ်ားအား မမ်ိဳးဥႏွင့္ မေတြ႔ေစရန္ ၾကားခံေပးထားသည့္ အဆီးအတားမ်ိဳးျဖစ္သည္။ က်ားသံုး-မသံုး ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ latex (rubber) or polyurethane (plastic) ပစၥည္း တမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း သံုးတတ္ပါက ၉၅-၉၈% စိတ္ခ်ရသည္။ HIV-AIDS အပါအ၀င္ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္သည္။

က်ား(ကြန္ဒြန္း)အသံုးျပဳနည္း၊
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အဂ္ါခ်င္းမထိစပ္မီ၊ မာတင္းလာသည့္ က်ား၏အဂၤါအား က်က်နန စြပ္ဖံုးထားလ်က္သံုးရမည္။ အဆံုးသပ္လ်င္ က်ားအဂၤါ လံုး၀ နဂိုအေနအထားသို႔ ျပန္မေရာက္မီ ခြ်တ္ယူရမည္။ တခုသည္ တခါသံုးသာ ျဖစ္သည္။

၂၅-၄-၀၉။ အသားေရွာင္ျခင္းကို အထူးဂရုျပဳသူမ်ားအတြက္ Fusion အမည္ျဖင့္ (ဗက္ဂ်ီ-ကြန္ဒြန္း)အား ျဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္လိုက္ျပီျဖစ္သည္။

မ(ကြန္ဒြန္း)အသံုးျပဳနည္း၊

အမ်ိဳးသမီး၏ ေမြးလမ္းေၾကာင္း(Vagina)ထဲ၌ သက္ေတာင့္သက္သာ အ၀ကိုအျပင္-အပိတ္ကို အတြင္း အေနအထားျဖင့္ ထည့္သြင္းရမည္။

ဆက္ဆံမႈျပီးဆံုးလ်င္ အျပင္အ၀အား စုစည္းပိတ္လ်က္ အထဲရွိေနေသာ က်ားသုတ္မ်ား ဖိတ္က်ျခင္း မရွိေစေအာင္ ျပန္ထုတ္၍ စြန္႔ျပစ္ရမည္။

Lower-cost female condom gets FDA approval ေစ်းခ်ိဳေသာ မ(ကြန္ဒြန္း)အား FDA က အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ျပီ။

3. The combined pill ေဆးႏွစ္မ်ိဳးတြဲစားေဆးမ်ား၊
COC ဟုလည္းေခၚသည္။ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာရွိသည္။ estrogen and progestogen ေခၚ အမ်ိဳးသမီး ေဟာ္မုန္း ႏွစ္မ်ိဳး ပူးတြဲပါ၀င္သည္။

၄င္းေဟာ္မုန္း ႏွစ္မ်ိဳးသည္ မမ်ိဳးဥအိန္မွ လစဥ္ ထြက္ရမည့္ မမ်ိဳးဥကိုထြက္မလာေစရန္ တားဆီးေပးသည္။ သားအိမ္အ၀ရွိ ခြ်ဲရည္အား ထူျပစ္ေစျခင္းေၾကာင့္ မမ်ိဳးဥထြက္ေစဦးေတာ့ က်ားသုတ္ပိုးႏွင့္ ေတြ႕ရန္ ခက္ခဲေစျပီး၊ သားအိမ္အတြင္းနံရံကို ပါးလႊာေစျခင္းေၾကာင့္ သေနၶဥသည္ သားအိမ္၌မကပ္ေစႏိုင္။

စနစ္တက်သံုးပါက ၉၉%စိတ္ခ်ရသည္။ လစဥ္ရာသီစတင္လာသည့္ေန႔မွ ၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ကစ၍ ေဆးသံုးရမည္။ စုစုေပါင္း ၂၁ ရက္ၾကာေန႔စဥ္ ေဆး ၁ ျပားေသာက္ရမည္။ ေနာက္ဆံုးေသာက္ရမည့္ အေရာင္မတူသည့္ေဆးျပား ၇ ျပားမွာ အားေဆးသာ ျဖစ္သည္။ နားထားေသာ ၇ ရက္အတြင္း ေသြးျပန္ဆင္းမည္။ ေဆးမသံုးသည္ထက္ ေသြးဆင္း နည္းမည္၊ ရက္လည္းတိုမည္။

ေသြးဆင္းရက္မွန္ေစသည္။ ရာသီမလာမီျဖစ္တတ္သည့္ လကၡဏာမ်ားနည္းေစသည္။ ၀က္ျခံ၊ အလံုး-အၾကိတ္၊ ကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ နည္းႏိုင္သည္။

မေကာင္းေသာ ေဘးထြက္လကၡဏာမ်ား၊ ေခါင္းကိုက္၊ ပ်ိဳ႕-အန္၊ ၾကားရက္ေသြးဆင္းျခင္း၊ ရင္သားတင္းျခင္း၊ ရွားရွားပါးပါး ျဖစ္ႏိုင္သည္မ်ားမွာ ေသြးဖိအားတက္ျခင္း၊ ေသြးခဲျခင္း၊ သားအိမ္အ၀ကင္ဆာတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ကိုယ္၀န္ရွိေနျပီဆိုလ်င္ မသံုးရ၊ အသက္ ၃၅ ေက်ာ္လ်င္၊ အ၀လြန္လ်င္၊ ေသြးခဲတတ္သည့္ေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ရင္သားကင္ဆာ၊ (မိုင္ဂရိန္း)ေခါင္းမူး-ေခါင္းကိုက္ေရာဂါ၊ အသဲ-သဲေျခေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါမ်ား ရွိေနလ်င္ မသံုးသင့္။

4. Diaphragms and caps သားအိမ္၀အဖံုးမ်ား၊

က်ားသုတ္ပိုးမ်ားအား မမ်ိဳးဥႏွင့္ မေတြ႔ေစရန္ ၾကားခံေပးထားသည့္ အဆီးအတားမ်ိဳးျဖစ္သည္။ latex (rubber) or polyurethane (plastic) တမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ အရြယ္အစား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ diaphragms သည္ ဆန္႔ႏိုင္-ၾကံဳ႕ႏိုင္ေသာ အဖံုးကဲ့သို႔ ပံုပန္းရွိသည္။ Caps တို႔က ပို၍ အရြယ္ငယ္သည္။ က်ားသုတ္ပိုးသတ္ေဆး spermicide ႏွင့္ တြဲသံုးပါက ပိုမိုထိေရာက္သည္။ ၉၂-၉၆% စိတ္ခ်ရသည္။ silicone cap – Femcap သည္ ပို၍ထိေရာက္သည္။

က်ား-မ မဆက္ဆံမီ က်ားသုတ္ပိုးသတ္ေဆး spermicide အား သားအိမ္၀အဖံုး diaphragm ေပၚသုတ္လိမ္းျပီး၊ ေမြးလမ္းေၾကာင္း Vagina ထဲထည့္သြင္းျပီး သားအိမ္၀ Cervix ကို ဖံုးပိတ္ေစရမည္။ ဆက္ဆံျပီးေနာက္ ၆ နာရီ ၾကာအထိ diaphragm ကို ျပန္မထုတ္ရ။ ၾကာၾကာထားလည္းရသည္။

5. The progestogen-only pill (ပီ-အို-ပီ) ေဆးလံုး၊
Progestogen ေခၚ မေဟာ္မုန္းတမ်ိဳးတည္း ပါသည့္စားေဆးျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ၄င္းေဆးေၾကာင့္ သားအိမ္အ၀ရွိ ခြ်ဲၾကိသည့္အရည္သည္ ျပစ္ေစးလာကာ က်ားသုတ္ပိုးအား သားအိမ္ထဲ မ၀င္ေစေအာင္ တားထားသည္။ သားအိမ္အတြင္းသားနံရံကို ပါးလႊာေစသျဖင့္ သေႏၡဥတြယ္ကပ္ျခင္းကိုလည္း တားဆီးေပးသည္။ Cerazette ေဆးျဖစ္ပါက လစဥ္ မမ်ိဳးဥထြက္ျခင္းကို တာဆီးေပးသည္။ သတိထားသံုးပါက ၉၉% ထိေရာက္သည္။

လစဥ္ရာသီစတင္လာသည့္ေန႔မွ ၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ကစ၍ ေဆးသံုးရမည္။ စေန႔စဥ္ ေဆး ၁ ျပားကို အခ်ိန္မွန္မွန္ ေဆးကပ္ ကုန္သည္အထိ ေသာက္ရမည္။ ေဆးကပ္ကုန္သည္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္တကပ္ ဆက္ေသာက္ပါ။ ကေလးႏို႔တိုက္ေနစဥ္လည္း ေသာက္ႏိုင္သည္။ အသက္ၾကီးလ်င္လည္းေသာက္ႏိုင္သည္။ ရာသီ မလာမီ လကၡဏာမ်ားကို သက္သာေစသည္။

ရင္သားတင္းျခင္း၊ အေရျပားေပၚ အစက္အေပ်ာက္ ေပၚျခင္းတို႔ျဖစ္ေစတတ္သည္။ ရာသီနည္းျခင္း၊ မလာျခင္း၊ ရွားရွားပါးပါး မ်ိဳးဥအိမ္ အၾကိတ္အလံုးေပၚျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။

ယခု သို႔မဟုတ္ ယခင္က ရင္သားကင္ဆာရွိေနလ်င္၊ ကုိယ္၀န္ရွိေနလ်င္၊ အသဲႏွင့္သဲေျခေရာဂါရွိေနလ်င္၊ မ်ိဳးဥအိမ္ အၾကိတ္ အလံုးရွိဘူးလ်င္၊ (မိုင္ဂရင္း)အမူးေရာဂါရွိလ်င္ မသံုးသင့္။

6. The contraceptive implant အေရျပားေအာက္ ထည့္ရသည့္ ေဆးေခ်ာင္း၊
ဆံညွပ္အရြယ္၊ ေကြးႏိုင္ ဆန္႔ႏိုင္ေသာ ျပြန္ေခ်ာင္းကေလးတခုျဖစ္သည္။ လက္ေမာင္းအတြင္းဖက္ အေရျပားေအာက္၌ ထံုေဆး-ပိုးသန္႔ျခင္းနည္း သံုး၍ ထည့္ထားရသည္။ ၄င္းမွ progestogen ေဟာ္မုန္းအား ၃ ႏွစ္ၾကာ ထုတ္ေပးေနမည္။ Implanon ဟု ေဆးနာမည္ ေခၚသည္။

progestogen ေဟာ္မုန္းသည္ လစဥ္ မမ်ိဳးဥအိမ္မွ မမ်ိဳးဥမထြက္ေစရန္ တားဆီးသည္။ သားအိမ္အ၀ရွိ ခြ်ဲၾကိသည့္ အရည္သည္ ျပစ္ေစးလာေစကာ က်ားသုတ္ပိုးအား သားအိမ္ထဲ မ၀င္ေစေအာင္ တားထားသည္။ သားအိမ္ အတြင္းသားနံရံကို ပါးလႊာေစသျဖင့္ သေႏၡဥ တြယ္ကပ္ျခင္းကိုလည္း တားဆီးေပးသည္။ ၉၉%မက ထိေရာက္သည္။ အေလးခ်ိန္မ်ားသူမ်ားလည္း သံုးႏိုင္သည္။ လစဥ္ရာသီလာအျပီး ၅ ရက္ေျမာက္ေန႔မွ စထည့္ထားပါက ခ်က္ခ်င္းထိေရာက္ ကာကြယ္သည္။ ကေလးႏို႔တိုက္ျခင္းကို သက္ေရာက္မႈမျပဳ။ လစဥ္ ရာသီမလာမီလကၡဏာမ်ားကို သက္သာေစသည္။

သို႔ေသာ္ ရာသီဆင္းမ်ားတတ္သည္။ မမွန္ျဖစ္တတ္သည္။ ၀က္ျခံေပါက္တတ္သည္။ ရင္သားတင္းတတ္သည္။ ကိုယ္၀န္ရွိေနလ်င္၊ အသဲေရာဂါရွိေနလ်င္၊ ယခုသို႔မဟုတ္ လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္က ရင္သားကင္ဆာရွိလ်င္၊ ေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါရွိလ်င္၊ (မိုင္ဂရင္း) အမူးေရာဂါရွိလ်င္ မသံုးသင့္။

7. The contraceptive injection ပဋိသေႏၡတားထိုးေဆး၊
Progestogen ေဟာ္မုန္းတမ်ိဳးပါသည့္ ထိုးေဆးျဖစ္သည္။ Depo-Provera ၃ လခံ၊ Noristerat ၂ လခံ၊ ၁လခံ၊ အမ်ိဳးအစားမ်ားရွိသည္။ လစဥ္ မမ်ိဳးဥအိမ္မွ မမ်ိဳးဥမထြက္ေစရန္ တားဆီးသည္။ သားအိမ္အ၀ရွိ ခြ်ဲၾကိသည့္ အရည္သည္ ျပစ္ေစးလာေစကာ က်ားသုတ္ပိုးအား သားအိမ္ထဲ မ၀င္ေစေအာင္ တားထားသည္။ သားအိမ္ အတြင္းသားနံရံကို ပါးလႊာေစသျဖင့္ သေႏၡဥတြယ္ကပ္ျခင္းကိုလည္း တားဆီးေပးသည္။ ၉၉% ထိေရာက္သည္။ လစဥ္ရာသီလာအျပီး ၅ ရက္ ေျမာက္ေန႔မွ စထည့္ထားပါက ခ်က္ခ်င္းထိေရာက္ ကာကြယ္သည္။ ႏို႔တိုက္ျခင္းကိုမထိခိုက္။ ရာသီမဆင္းမီလကၡဏာမ်ား သက္သာေစသည္။

သို႔ေသာ္ ရာသီလာသည့္ရက္ ေျပာင္းတတ္သည္။ မလာဘဲလည္း ရွိတတ္သည္။ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ တိုးတတ္သည္။ ကိုယ္၀န္ရွိေနလ်င္၊ ေနာက္၁ ႏွစ္အၾကာကေလးလိုခ်င္လ်င္၊ ေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါရွိလ်င္၊ ယခုသို႔မဟုတ္ လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္က ရင္သားကင္ဆာရွိလ်င္၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိလ်င္၊ (မိုင္ဂရင္း)အမူးေရာဂါရွိလ်င္ မသံုးသင့္။

8. Emergency contraception အေရးေပၚတားေဆး၊
(၁) ေဟာ္မုန္းပါေသာေဆး emergency pill ႏွင့္ (၂) သားအိမ္ထဲပစၥည္းထည့္ျခင္း (IUD) ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။

(၁) Emergency contraception (EC) သို႔မဟုတ္ Emergency contraceptive pills (ECPs) သို႔မဟုတ္ morning-after pillေဟာ္မုန္းပါေသာေဆးကို လိင္ဆက္ဆံျပီး ျမန္ျမန္သံုးေလ စိတ္ခ်ရေလျဖစ္သည္။ ဆက္ဆံအျပီး ၇၂ နာရီအတြင္းသံုးပါက အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္သည္။ ၅ ရက္အထိလည္း သံုးႏိုင္ႏိုင္သည္။

Progestin (levonorgestrel) 1.5 mg တလံုးတၾကိမ္တည္း သို႔မဟုတ္ 750 μg ႏွစ္ခါခြဲေသာက္ႏိုင္သည္။ ၈၉% ထိေရာက္သည္။ ၄င္းေဆးသည္ RU486, mifestone, or Mifeprex တို႔ကဲ့သို႔ သားပ်က္ေစသည့္ ေဆးမဟုတ္ဘဲ သေႏၶမတည္ေအာင္သာ လုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ ပ်ိဳ႔ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ရင္သားတင္းျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ အေရးေပၚေဆးေသာက္ျပီး အခ်ိ႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေနမေကာင္း ျဖစ္တတ္သည္။ ေမာပန္းျခင္း၊ ေခါင္းကိုင္ျခင္း၊ ရင္သားတင္းျခင္း၊ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကို အကာအကြယ္မေပးႏိုင္။ ဆက္လက္ကာကြယ္လိုလ်င္ အေရးေပၚ ေဆးအျပင္ အျခားနည္းမ်ားကို သံုးရန္လိုသည္။

(၂) သားအိမ္ထဲပစၥည္းထည့္ျခင္း (IUD)သည္ လိင္ဆက္ဆံျပီး ၇၂ နာရီအတြင္း သံုးႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ၉၉% စိတ္ခ်ရသည္။ (IUD)ကမူ တာရွည္ကာကြယ္သည္။

9. The intrauterine device (IUD or IUCD) သားအိမ္ထဲထည့္ ပစၥည္း၊
သားအိမ္ထဲတြင္ plastic သို႔မဟုတ္ copper ျဖင့္ျပဳလုပ္ ထားေသာ ပစၥည္းငယ္ေလးတခု ထည့္ထားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ျခင္းျဖင့္ က်ားသုတ္ပိုးသည္ မမ်ိဳးဥႏွင့္ထိေတြ႔ျခင္း မျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးသည္။ ၉၉% ထိေရာက္သည္။

ေၾကးနီဓါတ္ပိုပါ၀င္သည့္ (IUD) အသစ္မ်ားက ပို၍ ထိေရာက္သည္။ တတ္ၾကြမ္းသည့္ ဆရာ၀န္၊ ဆရာမမ်ားကထည့္ေပးရသည္။ သားအိမ္ထဲသို႔ ပစၥည္းထည့္ထားစဥ္ ေအာက္ေျခ ၾကိဳးစေလးႏွစ္ခုက ေမြးလမ္းေၾကာင္း Vagina ထဲရွိေနျခင္းျဖင့္ (IUD) ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္ကို စစ္ေဆး ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ထည့္ျပီးသည္ႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္။ ေဟာ္မုန္းမပါသျဖင့္ မည္သည့္ ေဆးေဘးထြက္ အက်ိဳးမွမရွိ။ ၃ ႏွစ္ခံမွ ၁၀ ႏွစ္ခံအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ParaGard (copper T), Mirena (LNG-IUS), Multiload CU375 စသျဖင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။

လစဥ္ရာသီမ်ားတတ္သည္။ စစ္ေဆးၾကည့္ေနသင့္သည္။ ထြက္က်ျခင္း၊ ေနရာေျပာင္းျခင္းလည္း တခါတရံ ျဖစ္တတ္သည္။ (ကြန္ဒြန္)ကဲ့သို႔ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကို မကာကြယ္ႏိုင္။

10. The intrauterine system (IUS) သားအိမ္ထဲထည့္ တာရွည္ခံေဆး၊
T ပံုရွိေသာ ပလပ္စတစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ progestogen ေဟာ္မုန္းအား တေျဖးေျဖး ထုတ္ေပးေနသည့္ ေဆးျဖစ္သည္။ ၅ ႏွစ္အထိခံသည္။ Mirena ဟုေခၚသည္။

သားအိမ္အ၀ရွိ ခြ်ဲၾကိသည့္ အရည္သည္ ျပစ္ေစးလာေစကာ က်ားသုတ္ပိုးအား သားအိမ္ထဲ မ၀င္ေစေအာင္ တားထားသည္။ သားအိမ္ အတြင္းသားနံရံကို ပါးလႊာေစသျဖင့္ သေႏၡဥ တြယ္ကပ္ျခင္းကိုလည္း တားဆီးေပးသည္။ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ မမ်ိဳးဥမထြက္ေစရန္ တားဆီးသည္။ ၉၉% ထိေရာက္သည္။

ရာသီစဆင္းသည့္ေန႔မွ ေနာက္ ၅ ရက္အၾကာ ၄င္းပစၥည္းထည့္ရသည္။ ေမြးလမ္းတြင္ ကူးစက္ပိုး မရွိမွ ထည့္ရမည္။ (IUD) မ်ားကဲ့သို႔ ေမြလမ္းေၾကာင္း Vagina ထဲတြင္ ၾကိဳးစေလးႏွစ္ခုရွိေနမည္။

သို႔ေသာ္ လစဥ္ရာသီဆင္းရက္ ေျပာင္းသြားႏိုင္သည္။ ၀က္ျခံထြက္တတ္သည္။ ရင္သားနာတတ္သည္။ ထြက္က်ျခင္း၊ ေနရာေျပာင္းျခင္းလည္း ျဖစ္တတ္သည္။

ကုိယ္၀န္ရွိေနလ်င္ မသံုးရ။ သားအိမ္၊ မ်ိဳးဥအိမ္ကင္ဆာရွိေနလ်င္ မသံုးရ။ ယခုသို႔မဟုတ္ လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္က ရင္သားကင္ဆာရွိလ်င္၊ ေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိလ်င္၊ (မိုင္ဂရင္း)အမူးေရာဂါရွိလ်င္ မသံုးသင့္။

11. Natural family planning (NFP) သဘာ၀နည္းမ်ား၊
ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း တိက်စြာလိုက္နာရမည္။ ၉၄% ထိေရာက္သည္။

ကိုယ္အပူခ်ိန္ body temperature ကို ေန႔စဥ္တိုင္းရမည္။ လစဥ္ရာသီပါတ္၏အလည္ရက္တြင္ အရြယ္ေရာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မ်ိဳးဥထြက္လာျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္အပူခ်ိန္ အနည္းငယ္တက္လာသည္။ က်ပ္င္းရက္ကိုသိရန္ အပူခ်ိန္ တိုင္းရျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ သားအိမ္အ၀မွထြက္သည့္ အခြ်ဲအားစစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ေန႔စဥ္-လစဥ္ေျပာင္းလဲေနေသာ estrogen and progesterone ေဟာ္မုန္း အနည္းအမ်ား၊ အျပစ္အခြ်ဲ၊ အေစးအျပစ္တို႔ကို ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ျပီးခဲ့ေသာ ၆ လ တာရာသီဆင္းသည့္ရက္မ်ားကို တိတိက်က် မွတ္သားျခင္းျဖင့္ ၄င္းအမ်ိဳးသမီး၏ ရာသီသဘာ၀ကို သိႏိုင္သည္။

(က) ရက္ေရွာင္နည္း Standard Days method သို႔မဟုတ္ calendar method
အၾကမ္းအားျဖင့္ လလည္ရက္တြင္ မမ်ိဳးဥထြက္လာသည့္ေန႔ျဖစ္သည္။ ၄င္းဥႏွင့္ က်ားသုတ္ပိုး ေတြ႔မွသာ ကိုယ္၀န္ ရွိႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းလလည္ရက္ မတိုင္မီ ၅ ရက္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ၅ ရက္အတြင္းအတူမေနသင့္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရာသီစလာၿပီး (၇)ရက္အတြင္းနဲ ့ရာသီမလာခင္ (၇)ရက္အလိုရက္မ်ားသည္ ကိုယ္၀န္ မရွိႏိုင္ေသာ ရက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ဤရက္ေရွာင္၍ သားဆက္ျခားနည္းသည္ အကုန္အက် အနည္းဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း မေတာ္တဆ ကိုယ္၀န္ ရနို္င္ႏွုန္းမွာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။ လိင္ဆက္ဆံမႈုႏွင့္ ဆႏၶျပည့္၀မႈုကိုမူ အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ေစသလို၊ ေဘးထြက္ဆိုးကိ်ဳးလည္းမရွိပါ။

(ခ) သုတ္ရည္ ျပင္ပစြန္ ့ထုတ္နည္း Withdrawal
ေယာက္်ားက ဆႏၵျပည့္၀ခါနီးတြင္ မိမိ၏ အဂၤါကို အမ်ိဳးသမီး၏ မိန္းမကိုယ္အတြင္းမွထုတ္ကာ သုတ္ရည္ကို ျပင္ပတြင္ ထြက္ေစေအာင္ ျပဳလုပ္ရသည္။ သို ့ေသာ္ စိတ္ကိုထိန္းထားစဥ္ သုတ္ေကာင္မ်ားပါေသာ Sparm အနည္းငယ္ထြက္ျခင္း ျဖစ္တတ္၍ ကိုယ္၀န္မရဖို ့ စိတ္မခ်ရပါ။ ထို ့ျပင္ ဆႏၵမျပည့္၀ျခင္းကိုလည္း ျဖစ္တတ္ေသး၍ အိမ္ေထာင္ေရး မသာယာျခင္းကို္ ျဖစ္ေစတတ္သည္။ က်ားသုတ္ပိုးသတ္ေဆး spermicide ႏွင့္ တြဲသံုးပါက ပိုမိုထိေရာက္သည္။

Pullout method' nearly as effective as using condoms: Study သုတ္ရည္ ျပင္ပစြန္ ့ထုတ္နည္းသည္ (ကြန္ဒြန္)ေလာက္နီးပါး စိတ္ခ်ရသည္။

(ဂ) ကေလး ႏို႔့တိုက္ျခင္းနည္း Breastfeeding
မိခင္မွကေလးကို မိမိ၏နုိ႔တိုက္ျခင္းျဖင့္ ကေလး (၆)လအထိ သဘာ၀နည္းျဖင့္ သားဆက္ျခားေစျခင္းျဖစ္သည္။ မိခင္ကိုလည္း ေဟာ္မုန္း လည္ပတ္မႈု မွန္ကန္ေစသျဖင့္လည္း အက်ိဳးရွိေစပါသည္။

ရင္သားကင္ဆာျဖစ္မႈုကိုလည္း ကာကြယ္ေစပါသည္။ အားနည္းခ်က္မွာ ကေလးေမြးျပီးစ (၆)လအတြင္းသာ အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မိခင္အေနျဖင့္လည္း ကေလးကို မိမိ၏ႏို႔တမ်ိးတည္းသာ တုိက္ရပါမည္။

12. Male and female sterilization သားေၾကာျဖတ္ျခင္း၊
ရာသက္ပန္ ကေလးမႏိုင္ေတာ့သည့္နည္းျဖစ္သည္။

ေယာက္်ားမ်ားကို ထံုေဆးသံုး၍ က်ားသုတ္ပိုးမ်ားထြက္လာရသည့္လမ္းေၾကာင္းတေနရာရာအား ျဖတ္ျပစ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၀ တြင္ ၁ ေယာက္မွာ မေအာင္မျမင္ျဖစ္တတ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ေမ့ေဆး၊ ခါးထံုေဆး တမ်ိဳးမ်ိဳးေပးလ်က္ သားအိမ္၏တဖက္တခ်က္ရွိ သားအိမ္ျပြန္ ႏွစ္ခုလံုးအား ျဖတ္ျပစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀ မွာ ၁ ေယာက္မွာ မေအာင္မျမင္ျဖစ္တတ္သည္။ ခဲစိတ္ျပီး ၁ လ တိုင္အျခားတားနည္းတခုခု သံုးသင့္သည္။ ေယာက္်ားအားျဖတ္လ်င္ သုတ္ပိုးပါမပါစစ္ေဆးရမည္။ သုေတသန စစ္တမ္းအရ အသက္ ၃၀ ေအာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေယာက္်ားမ်ားထက္ ထိုနည္းသံုးျပီးေနာက္ ေနာင္တရၾကသည္။

13. အႏၵိယေစ်းကြက္တြင္သံုးသည့္ ေဟာ္မုန္းမပါေသာစားေဆး၊ Centchroman (Saheli) Tablets
Centchroman ေခၚ Saheli Tablets သည္ ပံုမွန္မမ်ိဳးဥထြက္ျခင္းကို တားဆီးျခင္းမလုပ္ဘဲ၊ က်ားသုတ္ပိုးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ခဲ့ျပီးေနာက္ သားအိမ္အတြင္းနံရံကို လာတြယ္သည့္ျဖစ္စဥ္ကို တားဆီးျခင္းျဖင့္ သေႏၡဆက္လက္ မတည္ေစရန္ျပဳလုပ္ေပးသည္။

ေဆးကပ္တခုတြင္ 30 mg ေဆးျပား (၈)ျပားပါသည္။ ပဌမ (၃)လအတြက္ wပါတ္လ်င္ ၂ ျပား၊ ေနာက္လမ်ားမွစ၍ ၁ ပါတ္ ၁ ျပားေသာက္ရသည္။ ေဟာ္မုန္းမ်ားမပါသျဖင့္ ပ်ိဳ႔-အန္ျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားျခင္း၊ ေသြးခဲေစျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစႏိုင္။ သို႔ေသာ္ ရာသီဆင္းျခင္းမ်ားတတ္သည္။

14. Spermicides က်ားသုတ္ပိုးသတ္ေဆး၊
(nonoxynol-9) ပါသည့္ေဆးျဖစ္သည္။ Tablets, jelly (gel), films, and foams စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ 71-82% ထိေရာက္သည္။ နာရီ၀က္ ၾကိဳတင္ထည့္ထားျပီးမွ ဆက္ဆံရမည္။ ေပ်ာ္၀င္မသြားသည့္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါက ဆက္ဆံအျပီး ၈ နာရီၾကာမွ ထုတ္ရမည္။ Vaginal Contraceptive Film (VCF) သည္ ၁၅ မိနစ္ဆိုလ်င္ ရသည္။ Suppositories တို႔မွာ ၂၀ မိနစ္ေစာင့္ရမည္။ Sponges တို႔သည္ ၈၀-၉၁% ထိေရာက္သည္။ ၁၂ နာရီၾကိဳတင္ထည့္ထားႏိုင္ျပီး၊ ဆက္ဆံျပီးေနာက္ ၆-၈ နာရီၾကာမွ ျဖဳတ္ရမည္။

တမ်ိဳးတည္းသံုးသည္ထက္ သားအိမ္အ၀အဖံုးမ်ား၊ သုတ္ရည္ ျပင္ပစြန္ ့ထုတ္နည္းတို႔ႏွင့္ တြဲသံုးပါက ပိုမိုထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ အက္စစ္ဓါတ္ပါသျဖင့္ ပူစပ္သည္။

Scientist close to realising contraceptive pill for men
Reference : http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2009/04/different-methods-of-contraception.html

Monday, October 12, 2009

အခ်စ္နဲ႔ လိင္


အခ်စ္နဲ႔ လိင္


အခ်စ္ဟာ ဘ၀အတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္မဟုတ္ေပမဲ႔ အခ်စ္မရိွရင္ ဘ၀မွာေပ်ာ္ရႊင္မႈဆိုတာေတြလည္း ေပ်ာက္ဆံုးကုန္ေရာ။ အခ်စ္နဲ႔ပတ္သက္လာရင္ လူတိုင္းမွာ ခံစားခ်က္ကိုယ္စီရိွၾကတယ္။ ထင္ျမင္ခ်က္ ကိုယ္စီလည္း ရိွၾကပါတယ္။ က်ေနာ္အခုေျပာျပခ်င္တာက ဘာလို႔ ေယာက်ာ္းေလးမိန္းကေလး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ခ်စ္သူတစ္ဦးတည္းကို တသက္လံုး ဘာလို႔မခ်စ္ႏိုင္တဲ႔အေပၚ သံုးသပ္ၾကည္႔မိတဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြပါ။

ေဖာက္ျပန္ၾကတယ္ဆိုတဲ႔အသံေတြကို ေနရာတိုင္းမွာၾကားေနရတယ္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးၾကတဲ႔လူတိုင္း ဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳး ၾကံဳခဲ႔ဖူးတာမ်ားပါတယ္။ ကိုယ္႔ရည္းစားကရႈပ္တယ္ ဆိုၿပီး ျပတ္သြားၾကတဲ႔ သမီးရည္းစားေတြကလည္းမနည္းပါဘူး။ ဘာလို႔လဲ။ အခ်စ္ အခ်စ္ ဆိုတဲ႔ အေၾကာင္းကို ေသခ်ာမသိၾကလို႔ေလ။ အခ်စ္နဲ႔ လိင္ကို ေသခ်ာမသိၾကလို႔ ေဖာက္ျပန္ေနၾကတာေပါ႔။ ငယ္ငယ္က မိဘအခ်စ္ငတ္ခဲ႔ရသူ၊ အခ်စ္ဦးက ရက္ရက္စက္စက္အသည္းခြဲၿပီး အပစ္ခံခဲ႔ရသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ရႈပ္တတ္ၾကတယ္။ ေဖာက္ျပန္တတ္ၾကတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ႔ သူတို႔မွာ အခ်စ္ဆိုတဲ႔အရာကို မယံုၾကေတာ႔ဘူးေလ။ အခ်စ္က လံုျခံဳမႈ တည္ျမဲမႈကိုမေပးႏိုင္ဘူးလို႔ထင္ေနၾကတယ္ေလ။ ကိုယ္႔လိုပဲ ျမာေပြတဲ႔သူေတြ ခ်ည္းပဲလို႔ ထင္မွတ္ေနၾကတယ္ေလ။ ရည္းစားေတြထည္လဲတြဲ ၿပီး သူတို႔မွာလိုအပ္ေနတဲ႔အခ်စ္ေတြကို ျဖည္႔ၾကတာေပါ႔။ ဒါကအခ်စ္ရွာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။လိင္ပါ။

တခ်ိဳ႕က်ေတာ႔ အခ်စ္စစ္နဲ႔ကို ခ်စ္ၾကတာပါ။ ဒါေပမဲ႔ သူ႔တို႔ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ဖို႔ အခ်စ္လမ္းခရီးက အခက္အခဲေတြရင္ဆိုင္ၾကတဲ႔အခါမွာ နားလည္မႈေတြ၊ ယုယမႈေတြ၊ ခ်စ္စၾကင္စကလို တက္ၾကြမႈေတြကို ခ်စ္သူႏွစ္ဦးစလံုးက ပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႔ေမ႔ေနၾကေတာ႔ အထီးက်န္မႈေတြ သိမ္ငယ္မႈေတြေပၚလာေတာ႔တာေပါ႔။ ဒါကလည္း လူတိုင္းမွာ ခ်စ္သက္တမ္းရွည္လာသမွ် ၿငီးေငြ႔မႈေတြ ျဖစ္လာတတ္ၾကတာ သဘာ၀ပဲေလ။ အထူးသျဖင္႔ လိင္အမႈကို ဦးစားေပးတဲ႔ သမီးရည္းစားေတြဆို ပိုၿပီးကြဲဖို႔အခြင္႔အေရးမ်ားတယ္။ ခ်စ္သူရဲ႕ ကိုယ္သင္းနံ႔၊ လွပမႈအဆင္း၊ ကိုယ္လံုးကိုယ္ေပါက္၊ လိင္ဆက္ဆံမႈ၊ ဟန္အမူအရာ၊ စကားသံေလးေတြဟာ ခ်စ္စခင္စက ဘယ္ေလာက္ပဲခ်စ္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္ ေျပာေျပာ ၾကာရင္ အီသြားၾကတာပဲ။ ရိုးသြားၾကတာပဲ။ ေပါက္စီ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း မနက္တိုင္း သားေရစာကို ဒါပဲစားေနရေတာ႔ ေျပာင္းၿပီးစားခ်င္လာၾကတယ္ေလ။ ဒါေတြဟာ လူေတြရဲ႕သဘာ၀ပဲေလ။ အေျပာင္းအလဲေလးေတြကို အေခ်ာင္ရရင္ အားလံုး ေျပာင္းစားၾကည္႔ခ်င္ၾကတာပါပဲ။ ခိုးစားၾကည္႔ၾကတယ္ေလ။ကာယံကံအမႈနဲ႔ မဟုတ္တာေတာင္ ၀စီကံေလးေတြ၊ မေနာကံေလးေတြနဲ႔ ခံစားၾကည္႔တတ္ၾကတယ္။ မမိေသးသေရြ႕ေတာ႔ ခ်စ္သူနဲ႔ အဆင္ေျပေနတာေပါ႔။ မိသြားၾကေတာ႔ ကြဲၾကျပဲၾကေတာ႔တာပဲ။မိန္းကေလးေကာ ေယာက်ာ္းေလးေတြအားလံုးလုပ္ေနၾကတာပါ။ ရွက္လို႔တာဖံုးထားၾကတာ။ လိမ္ေနၾကတာပါ။ က်ေနာ္ေျပာတာမယံုရင္ ေန႔တိုင္းတက္ေနတဲ႔ အြန္လိုင္းကို ၾကည္႔ေလ။ လင္ရိွမယားရိွ ရည္းစားရိွ ပိုင္ရွင္ရိွၿပီးသားေတြေတာင္ ကိုယ္ၾကိဳက္တဲ႔ ေခ်ာေခ်ာလွလွ ေကာင္ေလး(သို႔)ေကာင္မေလးေတြနဲ႔ မိတ္ေဆြျဖစ္ေနရရင္ ေပ်ာ္လို႔ကို မဆံုးၾကပါဘူး။ အျဖဴေရာင္ခင္မင္မႈေတြလို႔တာေျပာေနၾကတာပါ။ သူတို႔နဲ႔ စာေပးစာယူ စကားေျပာေနရတဲ႔အခ်ိန္ဟာ ကိုယ္႔ခ်စ္သူနဲ႔ ေျပာတဲ႔အခ်ိန္ေတြထက္ေတာင္ပိုၿပီး ေပ်ာ္ေနၾကတယ္၊ ရင္ခုန္ေနၾကတယ္၊ စိတ္ခ်မ္းသာေနၾကတယ္ဆိုရင္ ဒါဟာလည္း ကာယကံ မေနာကံေတြနဲ႔ ကိုယ္႔ခ်စ္သူအေပၚေဖာက္ျပန္ေနတာပဲေလ။ ေပါက္စီမစားေတာ႔ပဲ ဟန္ဘာကာေျပာင္းစားၾကည္႔တာနဲ႔အတူတူပဲေလ။

ကိုယ္႔ရည္းစားအေပၚ ဘယ္ေလာက္ခ်စ္တာပါလို႔ ပဲ ေျပာေျပာ ဒီလိုေဖာက္ျပန္ေနၾကတဲ႔သူေတြ အမ်ားၾကီးပါ။ မိန္းကေလးေတြက က်ေနာ္ ဒီလိုေျပာတာကို ကပ္သီးကပ္သတ္ေျပာေနတယ္လို႔ထင္ၾကမွာပဲေနာ္။ မင္းသားေတြအဆိုေတာ္ေတြကိုၾကိဳက္ေနၾကတာ၊ ေဘာလံုးသမားေတြ အားကစားသမားေတြကို ၾကိဳက္ေနၾကတာလည္း ေဖာက္ျပန္ေနတာပဲေလ။ သူတို႔က ျပန္မၾကိဳက္ၾကလို႔တာ ကိုယ္႔ခ်စ္သူနဲ႔ ဘာမွမျဖစ္ၾကတာ။ တဖက္က တကယ္ျပန္ၾကိဳက္ပါတယ္လို႔တာ ေျပာၾကည္႔ပါ။ ကိုယ္႔ခ်စ္သူကို ပစ္ၿပီး ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လိုက္သြားၾကမည္႔သူေတြ အမ်ားၾကီးပါ။ အေနေ၀းတယ္ လြမ္းတယ္ အထီးက်န္ဆန္ေနတယ္ ဆိုတဲ႔ ခံစားခ်က္ေတြကိုဦးစားေပးၿပီး ငါ႔ခ်စ္သူမသိပါဘူးဆိုၿပီး ေဖာက္ျပန္ေနၾကတဲ႔သူေတြလည္း အမ်ားၾကီးပါပဲ။ ေရေဆးလိုက္ရင္ ၿပီးတာပဲဆိုတာမ်ိဳးေတြေပါ႔။ ကိုယ္႔ခ်စ္သူက သိတာမွမဟုတ္တာ။ တခါခိုးစား ေနာက္လည္း အခြင္႔ရတိုင္း ခိုးစားတတ္လာၾကတယ္ေလ။ ခိုးစားတတ္ေနတုန္းေတာ႔ အဆင္ေျပေနဦးမွာပါ။ အရိုးေတာ႔ မဆူးေစနဲ႔ေပါ႔။ ခ်စ္သူထက္အေပးေကာင္းတဲ႔သူနဲ႔ေတြ႔ သြားလို႔ကေတာ႔ ခ်စ္သူကို ပစ္သြားၿပီး တျခားသူဆီလိုက္ၾကေတာ႔တာပဲေလ။ ၾကားဖူးတာမ်ားေနလို႔ေျပာေနတာေနာ္။ေကာင္မေလးေတြ.ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက .... က်ေနာ္တို႔ေယာက်ာ္းေလးေတြကပဲ မေကာင္းဘူးထင္ေနမွာစိုးလို႔ပါ။

ေယာက်ာ္းေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ႔ အေခ်ာင္ရရင္ အကုန္စားမွာပဲေလ။ E majorကေကာင္မေလး ၁၈ႏွစ္ပဲရိွေသးတယ္။ သူ႔မွာ ရည္းစားလည္းရိွတယ္။ သူနဲ႔သူ႔ရည္းစားက ရြယ္တူေတြ။ သူက အင္းစိန္မွာေနတာေလ။ ေတာ္ေတာ္ေလး ေခ်ာတာပါ။က်ေနာ္႔အသိ လမ္း၄၀နားက(လမ္းအတိအက်မေျပာခ်င္လို႔ပါ)အသက္၄၀ေက်ာ္ဘုိးေတာ္တစ္ေယာက္နဲ႔ခင္သြားတယ္။ သူ႔မွာ မိန္းမလည္းရိွ၊ သားကလည္း ဒီေကာင္မေလးနဲ႔ ရြယ္တူပဲေလ။ေကာင္မေလးက ရည္းစားနဲ႔အဆင္မေျပတိုင္း ဘုိးေတာ္ဆီလာတယ္ေလ။ ဘိုးေတာ္က အေခ်ာ႔လည္းေကာင္း အေျပာလည္းေကာင္း နာမည္လည္းၾကီးတဲ႔သူဆိုေတာ႔ ေကာင္မေလးက ခင္တာေပါ႔။မၾကာပါဘူး ၃လေလာက္ပဲရိွေသးတယ္။ ဘုိးေတာ္နဲ႔ ျဖစ္ၾကေရာ။ ေနာက္ပိုင္း ဘုိးေတာ္ဆီကို အျမဲလာတယ္။ သူ႔ရည္းစားက သူ႔ေလာက္အေပးမေကာင္းဘူးဆိုပဲ။ သိပ္မၾကာပါဘူး သူက သူ႔ရည္းစားကို ျဖတ္လိုက္တယ္။ မေပ်ာ္ေတာ႔လို႔တဲ႔။ သူ႔ေကာင္ေလးမွာ အသည္းကြဲၿပီး ရူးမတတ္က်န္ခဲ႔တာပါ။ အခ်စ္ဦးကို။ ေကာင္မေလးကေတာ႔ ဘုိးေတာ္နဲ႔ေပ်ာ္ေနလိုက္တာ။ သူတို႔ေနတဲ႔ပံုေတြေတာင္ အမွတ္တရ ရိုက္ထားၾကတာ။ အေပၚကခ်ည္းပဲ။ အားလံုးရင္သပ္ရႈေမာပါပဲ။ လိင္လိင္လိင္ေတြပါ။ လူေတြဟာ အခ်စ္အခ်စ္လို႔ ေျပာေနၾကၿပီး လိင္ကိုရွာေဖြေနၾကတာပါ။ အခ်စ္ဆိုတာ အလြန္သန္႔ရွင္းတဲ႔အရာပါ။ ဒီလို အခ်စ္ေရးမွာအဆင္မေျပတိုင္း ေနာက္ရည္းစားအသစ္ရွာေနၾကတာေတာ႔မေကာင္းပါဘူး။ ကိုယ္႔ခ်စ္သူက ရႈပ္ေန ေပြေနတာတကယ္မွန္လို႔ ရည္းစားသစ္ ေျပာင္းရွာတာ ကုိေတာ႔ အျပစ္မေျပာပါဘူး။ ျမန္ျမန္ျဖတ္ေလ ေကာင္းေလပါပဲ။ ဒီလိုလူနဲ႔ ျပတ္သြားတာ ကိုယ္႔အတြက္ပိုေကာင္းတယ္ေလ။ ေနာင္ေရးအတြက္လည္း စိတ္ဆင္းမရဲရေတာ႔ဘူးေပါ႔။အလိုမလိုက္လို႔၊ နားလည္မႈမရိွလို႔၊ အေခ်ာ႔မေကာင္းလို႔၊ သူမ်ားလို အေပ်ာ္ေတြမေပးႏိုင္လို႔၊ Romanticမရိွလို႔၊ ေရခဲတံုးၾကီးမလို႔ဆိုၿပီးေတာ႔ ရည္းစားကိုျဖတ္တာကေတာ႔ မေကာင္းပါဘူး။ ခ်စ္သူတိုင္း နားလည္ထားဖုိ႔က ကိုယ္ကလည္း မေဖာက္ျပန္ေအာင္ေနတတ္ၾကဖို႔ပါ။ အခ်ိန္တိုင္း ကုိယ္႔ခ်စ္သူကို ခ်စ္ေနတတ္ၾကဖို႔ပါ။ ေပါက္စီ စားရတာ အီလာလို႔ ဟမ္ဘာကာေျပာင္း စားခ်င္ရင္ ခ်စ္သူကို ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္းေျပာၿပီး ဟမ္ဘာကာျဖစ္ေအာင္ အမိ်ဳးမိ်ဳးေျပာင္းၿပီးလုပ္စားၾကေပါ႔။ လိင္ကိုခ်ည္း ဦးစားမေပးၾကပါနဲ႔။

၀ါသနာ၊ အလုပ္၊အားကစားေတြမွာလည္း ခ်စ္သူႏွစ္ဦးလံုး အၾကိဳက္တူေအာင္ ညိွႏိုင္ၾကရင္ပိုေကာင္းပါတယ္။ အားလပ္ခ်ိန္တုိင္းမွာ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးအတူ ခံစားေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္လို႔ေလ။ လိင္ထက္ေတာင္ ပိုၿပီးၾကာရွည္တည္ျမဲပါတယ္။ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို ပိုၿပီးေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြက အရြယ္ေရာက္လာေလ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးပိုခ်စ္လာေအာင္ဖန္တီးေပးႏိုင္ၾကေလပါပဲ။ ကိုယ္႔ခ်စ္သူနဲ႔အတူ က်န္းမာေရးလိုက္စားတတ္ေအာင္ ပိ်ဳးေထာင္ထားၾကပါ။ အားလပ္ခ်ိန္မွာ ၀ါသနာပါရာေလးေတြကို အတူ ခံစားႏိုင္ေအာင္ ညိွထားၾကပါ။ သီခ်င္းၾကိဳက္ရင္ သီခ်င္းနားေထာင္ေပါ႔။ ရုပ္ရွင္ၾကိဳက္ရင္ ရုပ္ရွင္ၾကည္႔ၾကေပါ႔။ အခ်က္အျပဳတ္ၾကိဳက္ရင္ ႏွစ္ေယာက္အတူတူ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးစားၾကေပါ႔။ ခရီးထြက္တာၾကိဳက္ရင္ အတူခရီးထြက္ၾကေပါ႔။ ဒါေပမဲ႔ ဒါေတြလုပ္ဖို႔ အရမ္းၾကီး ဖိအားေပးမလုပ္ၾကပါနဲ႔။အၾကိဳက္ခ်င္းတူေအာင္ လုပ္ဖို႔က နည္းနည္းခက္တယ္ေလ။ အခ်စ္ေတြပိုၿပီးတိုးလာခ်င္လို႔တာ လုပ္ေနၾကတာေလ။ တခါတေလ အလုပ္မအားလို႔ အေရးေပၚအေၾကာင္းေတြရိွလာလို႔ ဆိုၿပီး အစီအစဥ္ေတြျပတ္သြားတာေတြရိွႏိုင္တယ္ေလ။ဒါကို ငါထက္ပိုၿပီး ဦးစားေပးရမည္႔အရာေတြရိွေနတယ္ေပါ႔လို႔ စိတ္ဆိုးသြားၿပီး ခ်စ္သူေတြရန္ပြဲျဖစ္ၾကရတာလဲ ခဏခဏပါပဲ။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာလည္း နားလည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကပါ။ အခ်စ္ဆိုတာ နားလည္မႈပါ။ ကိုယ္႔ခ်စ္သူအေပၚ နားလည္တတ္မႈပါ။ ကိုယ္႔အခ်စ္အေပၚမွာလည္း နားလည္တတ္မႈပါ။

အခ်စ္စစ္နဲ႔ ခ်စ္မိၾကတာမွန္ရင္ နားလည္မႈကို အရင္တည္ေဆာက္ၾကပါ။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အခ်စ္ကို ေရွ႔တန္းတင္ပါ။ လိင္ကို ေလွ်ာ႔ပါ။ သိမ္ငယ္မႈ၊ အထီးက်န္ဆန္မႈျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ႔အေတြးေတြကို ေလွ်ာ႔ပါ။ ကိုယ္႔အခ်စ္ကို တန္ဖိုးထားပါ။ ကိုယ္႔အခ်စ္ကို တန္ဖိုးရိွလာေအာင္လုပ္ၾကပါ။ ခ်စ္စၾကင္စကလို အခ်စ္စိတ္ေတြမေပ်ာက္သြားေအာင္ ျမတ္ႏိုးၾကပါ။ ေဖာက္ျပန္ခ်င္တဲ႔စိတ္ေတြေပၚလာတိုင္း ကိုယ္႔ခ်စ္သူေလးမ်က္ႏွာကို ျပန္ျမင္ၾကပါ။ ခ်စ္သူအေပၚ ေျပာခဲ႔တဲ႔ စကားေတြ၊ ခ်စ္မိခဲ႔တဲ႔အျဖစ္ေလးေတြကို ျပန္စဥ္းစားၾကည္႔ၾကပါ။ ခ်စ္သူမ်ားေန႔မွာ ကိုယ္႔ခ်စ္သူေတြကို ေမးၾကည္႔ပါ။ ကိုယ္႔ကို ဘာလို႔ခ်စ္တာလဲ။ အေပ်ာ္သေဘာအတြက္လား။ တသက္လံုးအတြက္လားလို႔။ တသက္လံုးအတြက္လို႔ အေျဖေပးရင္ တုိ႔ဒီေန႔ကစၿပီး တေယာက္ကို တေယာက္ တေန႔တျခား ပိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္လာေအာင္ ၾကိဳးစားၾကမယ္ေနာ္ ဆိုၿပီးေျပာလိုက္ပါ။ ေရွ႕ဆက္ရမည္႔အခ်စ္ခရီးလမ္းမွာ ေဖာက္ျပန္ခ်င္တဲ႔စိတ္ေတြမျဖစ္လာေအာင္လို႔ေလ။ ကိုယ္႔ဘက္က ေဖာက္ျပန္တဲ႔စိတ္ေတြျဖစ္လာတိုင္း ဒီစကားေလးကို သတိရၾကပါ။ အခ်စ္လိုေနတာလား။ လိင္လိုေနတာလားလို႔။ ကိုယ္႔မွာ အခ်စ္ပိုင္ဆိုင္ထားရင္ ဘာနဲ႔မွ မလဲႏိုင္တဲ႔ လိင္အရသာကို ပိုင္ဆိုင္ထားတာပဲဆိုတဲ႔အခ်က္ကိုလည္း မေမ႔ၾကပါနဲ႔။ လိင္က အခ်စ္ကို မေပးႏိုင္ပါဘူး။ အခ်စ္စစ္အခ်စ္မွန္က အခ်စ္ေတြ အၾကင္နာေတြ ယုယမႈေတြ လိင္ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ အရာရာအားလံုးကိုေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေဖာက္ျပန္စိတ္ဟာ တခဏပါ။ ဒီအတြက္နဲ႔ကိုယ္႔မွာရိွေနတဲ႔ တန္ဖိုးရိွတဲ႔အခ်စ္ေတြ ဆံုးရွဴံးသြားႏိုင္တယ္ဆိုတာကိုလည္း မေမ႔ၾကပါနဲ႔။ ညစ္ပတ္သြားတုိင္း ေရေဆးလိုက္ရင္ သန္႔သြားတာပဲဆိုတဲ႔ အရာေတြထဲမွာ အခ်စ္စစ္အခ်စ္မွန္မပါပါဘူး။ အခ်စ္စစ္အခ်စ္မွန္ဆိုတာ အခ်စ္ကုိ တန္ဖိုးထားနားလည္တတ္တဲ႔ ခ်စ္သူေတြၾကားမွာတာရိွတာပါ။ တကယ္ခ်စ္မိရင္ နားလည္ၾကမွာပါ။ အခ်စ္စစ္ဆိုတာ သူမ်ားနဲ႔ ေ၀ခြဲလို႔လဲမရဘူး။ ေဖာက္ျပန္တာကိုလည္း ခြင္႔မလႊတ္ႏိုင္ဘူးေလ။ ကိုယ္႔ခ်စ္သူက ကိုယ္႔အေပၚ ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုးေပးေနတဲ႔ အခ်စ္စစ္အခ်စ္မွန္ေတြကို ကိုယ္ကလည္း ျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထား တတ္ရမယ္ေလ။ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ ေဖာက္ျပန္ေနတဲ႔စိတ္ေတြကို အခ်ိန္တိုင္းထိန္းသိမ္းႏိုင္ရမယ္ေလ။ အတိတ္က ေပြခဲ႔ ရႈပ္ခဲ႔ မွားခဲ႔တာေတြကို ခြင္႔လႊတ္ႏိုင္ေပမဲ႔ အခ်စ္စစ္နဲ႔ စခ်စ္မိၿပီဆိုကတည္းက ထပ္မေဖာက္ျပန္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရမယ္ေလ။အခ်စ္စစ္ဆိုတာ အတိတ္က အမွားေတြကို ခြင္႔လႊတ္ႏိုင္ေပမဲ႔ လက္ရိွ ထပ္က်ဴးလြန္ေနတဲ႔ ေဖာက္ျပန္မႈအမွားေတြကိုေတာ႔ ခြင္႔မလႊတ္ႏိုင္ဘူးေလ။

လိင္စိတ္ ႏုိးထျခင္း ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း

လိင္စိတ္ ႏုိးထျခင္း


လိင္စိတ္ ႏုိးထျခင္း (sexual arousal) သည္ လိင္ဆက္ဆံ ရန္ အသင့္ရွိေသာ အေခ်အေနကုိ ေခၚဆုိျခင္းျဖစ္ၿပီး လိင္ဆက္ဆံရန္ လုိလားလွ်က္ရွိသည္။


လူ၏ လိင္စိတ္ ႏုိးထျခင္း

လူတုိ႔ လိင္စိတ္ ႏုိးထေသာအခါ ေယာက္်ား လိင္တံ တြင္ ေသြးမ်ား ပုိမုိသြင္းၿပီး လိင္တံတင္းမာျခင္း ျဖစ္လာသည္။ ၎သည္ ေယာက္်ားတုိ႔တြင္ အျမင္သာဆံုးႏွင့္ အယံုၾကည္ရဆံုး လကၡနာ ျဖစ္သည္။ မိန္းမတုိ႔တြင္ ေယာနိ တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏူိင္ေသာ လိင္ဆက္ဆံျခင္း အတြက္ အေရၾကည္မ်ား အလုိလုိ စြက္ေပးသည္။ အျခား သတၱဝါမ်ားႏွင့္မတူ လူသည္ ႏွစ္ပါတ္လံုး လိင္စိတ္ ႏုိးထျခင္း ျဖစ္ေပၚႏူိင္ေသာေၾကာင့္ လူတြင္ မိတ္လုိက္ရာသီ မရွိေခ်။ လိင္ပညာရွင္ David Schnarch က ရုိးသားေသာ လူႏွစ္ဦး လိင္အျပဳအမူကုိ ၾကည့္ယံုျဖင့္ပင္ ထုိသူမ်ား လိင္စိတ္ ျပင္းထန္စြာျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ လိင္စိတ္ ႏုိးထျခင္းျဖင့္ႏူိင္သည္ဟုဆုိသည္။ သာမန္ အေျခာက္မဟုတ္ေသာ ေယာက္်ားတုိ႔သည္ မိန္းမ၏ ကုိယ္လံုးတည္း သုိ႔မဟုတ္ တဝက္ကုိ ျမင္သည္ပင္လွ်င္ပင္ လိင္စိတ္ ႏုိးထျခင္း ျဖစ္ႏူိင္သည္။ သင့္တင့္ေလွာက္ပတ္ေသာ လံႈေဆာ္မႈကုိေပးပါက လိင္စိတ္ ႏုိးထျခင္းမွတဆင့္ လိင္အထြတ္အထိတ္ အထိ ျဖစ္ႏူိင္သည္။

လိင္စိတ္ ႏုိးထစဥ္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာေျပာင္းလည္းျခင္းတုိ႔မွာ


ေယာက္်ားတုိ႔တြင္

  • ေသြးမ်ားျဖင့္ ေယာက္်ား လိင္တံ ေတာင့္လာသည္
  • ေယာက္်ား လိင္တံရွိ ေသြးေၾကာမ်ား ထင္ရွားစြာ ေပၚလာသည္
  • ေရွ႕အေရျပား ၾကံဳ၍ တုိကာ ငုတ္ေနေသာ ကြမ္းသီးေခါင္း ေပၚလာသည္
  • အေရၾကည္ထြက္လာသည္
  • ေဝွးေစ့တင္းလာသည္
  • ေဝွးေစ့ အေပၚကပ္လာသည္
  • Scrotum အေရျပား ထူအမ္းလာသည္

မိန္းမတုိ႔တြင္


လိင္ဆက္ဆံျခင္းÉdouard-Henri Avril အရုပ္ေဖာ္ေသာ လူတုိ႔ ေလွႀကီးထုိး ပံုစံ လိင္ဆက္ဆံပံု
Édouard-Henri Avril အရုပ္ေဖာ္ေသာ လူတုိ႔ ေလွႀကီးထုိး ပံုစံ လိင္ဆက္ဆံပံု

ဇီဝေဗဒ အျမင္အားျဖင့္ လိင္ ဆက္ဆံျခင္း သည္ အဖုိ လိင္ အဂၤါ သည္ အမ လိင္ အဂၤါ အတြင္းသုိ႔ ေရာက္ေသာ အျပဳအမူ ပင္ျဖစ္ၿပီး စက္ယွက္ျခင္း ဟုလည္း ေခၚသည္။ [1][2] ၄င္းႏွစ္ခုသည္ ဆန္႔က်င္ဖက္ လိင္ သုိ႔မဟုတ္ ပတ္က်ိကဲ့သုိ႔ ဖုိမဒြိ သတၱဝါ တြင္ လိင္တူလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

အစဥ္အလာ အားျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းကုိ ေယာက္်ား ႏွင့္ မိန္းမ စက္ယွက္ျခင္းဟု ထင္မိၾကၿပီး ယခုထိတုိင္ ထုိအဓိပၸါယ္ ေဆာင္ေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၄င္းအဓိပၸါယ္မွာ မၾကာေသးမွီ ႏွစ္မ်ားမွ က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး အနည္းဆံုး စက္ယွက္ျခင္း သံုးမ်ဳိး အထိ သက္ေရာက္သည္။ ၎စက္ယွက္ျခင္း သံုးမ်ဳိး မွာ ေယာနိတြင္း စက္ယွက္ျခင္း၊ ပါးစပ္ျဖင့္ စက္ယွက္ျခင္း ႏွင့္ စအုိျဖင့္ စက္ယွက္ျခင္း ဟူ၍ ရွိသည္။

လူမွလြဲ၍ အျခား သတၱဝါတုိ႔၏ စက္ယွက္ျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ မ်ဳိးပြား ရန္ အတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး မ်ဳိးဥလာခ်ိန္တြင္သာ ျပဳလုပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လူဝံ လင္းပုိင္ႏွင့္ ခ်င္ပန္ဇီေမ်ာက္ တုိ႔သည္ မ်ဳိးဥလာခ်ိန္ မဟုတ္ပဲ စက္ယွက္တက္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ လိင္တူပါ ဆက္ဆံျခင္း ျပဳသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အျပဳအမူ တုိ႔မွာ သာယာမႈ ထက္ပုိလြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိၿပီး လူမႈေရး ခုိင္မာရန္ ျဖစ္သည္။

တိရစာၦန္ တုိ႔တြင္

ဟသၤာ ႏွစ္ေကာင္ မိတ္လုိက္ပံု
ဟသၤာ ႏွစ္ေကာင္ မိတ္လုိက္ပံု

ေရထဲတြင္ ေနေသာ သတၱဝါ တုိ႔သည္ ျပင္ပ သေႏၶေအာင္ျခင္း နည္းကုိ သံုးၿပီး Late Ordovician ေခတ္ေရာက္ေသာ အခါမွ သတၱဝါ တုိ႔ တုိးတက္လာၿပီးဂမိတ္မ်ားကုိ အရည္တြင္း ႀကီးထြားေစရန္ ကုိယ္တြင္း သေႏၶေအာင္ျခင္း ကုိ သံုးလာသည္။ ေၾကာရုိးရွိ သတၱဝါ အမ်ားသည္ ရင္ေခါင္းေပါက္မွ cloacalမ်ဳိးစပ္ျခင္း ႏို႕တိုက္ သတၱဝါမ်ားသည္ ေယာနိ မ်ဳိးစပ္ျခင္း ျဖင့္ ကုိယ္တြင္း သေႏၶေအာင္ျခင္းျဖစ္ ကာ ေျမေလွ်ာက္ ေၾကာရုိးရွိ သတၱဝါမ်ားသည္ ျပင္ပ သေႏၶေအာင္ျခင္း ကုိသာသံုးသည္။

[ျပင္ဆင္ရန္​]လူ တုိ႔တြင္

လူတုိ႔ လိင္ဆက္ဆံပံု
လူတုိ႔ လိင္ဆက္ဆံပံု

လူတုိ႔သည္ ေယာနိ မ်ဳိးစပ္ျခင္း ကုိသံုးသည္။ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားေရး အတြက္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ အေျပာသက္သက္မဟုတ္ေၾကာင္း အခ်စ္ ကုိျပသရန္ ႏွင့္ စိတ္ျခင္း နီးစပ္မႈရေစရန္ သံုးသည္။ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ ထံုးစံအားျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာ ေႏွာင္ႀကိဳး ကုိရေစၿပီး လူ႔ အသုိင္းအဝုိင္း တုိ႔တြင္ သာမန္ အတြဲ တုိ႔မွာ သာယာမႈကုိ မွ်ေဝရန္ႏွင့္ စိတ္လံုျခံဳမႈ ခုိင္မာေစရန္ သေႏၶတားေဆးကုိ တမင္သံုး၍ မၾကာခဏ လိင္ဆက္ဆံေလ့ရွိသည္။

လိင္ဆက္ဆံျခင္းကုိ အျခား ထုိးသြင္းနည္း မ်ားျဖစ္သည့္ စအို သုိ႔မဟုတ္ ပါးစပ္ တုိ႔ကုိလည္း ေခၚႏုိင္သည္။ လိင္ဆက္ဆံျခင္း ဆုိသည္မွာ ၄င္း အျပဳအမူ အားလံုးပါၿပီး မထုိးသြင္းေသာ လိင္ဆက္ဆံျခင္း နည္းမ်ားကုိ ဤတြင္ မေဖာ္ျပပါ။

စပ္ယွက္ျခင္းကုိ အစဦးပုိင္းတြင္ လိင္စိတ္ဆြျခင္းမွ လာၿပီး လိင္စိတ္ ႏုိးထေသာအခါ ေယာက္်ား လိင္အဂၤါ သည္ လိင္တံတင္းမာျခင္း ျဖစ္ၿပီး မိန္းမ မ်ိဳးပြားအဂၤါသည္ သဘာဝ ဆီလိမ္းျခင္း ျဖစ္လာသည္။

စပ္ယွက္ျခင္း ျပဳရန္မွာ ေယာက္်ား လိင္တံကုိ မိန္းမ ေယာနိ အတြင္းသုိ႔ ထုိးသြင္းရၿပီး တစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ေယာက္လံုး သူတုိ႔၏ တင္ပါးမ်ားကုိ လႈပ္ရွားၾကၿပီး လိင္တံသည္ ေယာနိတြင္ ေရွ႕ေနာက္ လံုးဝ ထုတ္ျခင္း မျပဳပဲ ေရြ႕လ်ားကာ ပြတ္တုိက္ျခင္း ျဖစ္ေစသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ၎တုိ႔ဘာသာ သုိ႔မဟုတ္ အျပန္အလွန္ ဆြေပးျခင္း ျဖစ္ကာ တစ္ေယာက္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ေယာက္ စလံုး လိင္အထြဋ္အထိပ္သုိ႔ ေရာက္ျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္သည္။

စပ္ယွက္ျခင္း သည္ လူတုိ႔၏ အေျခခံ မ်ဳိးပြားျခင္း ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လိင္အထြဋ္အထိပ္ ေသာအခါ သုတ္ပန္းျခင္း အဆင့္တြင္ ၾကြက္သားမ်ား ဆက္တုိက္ က်ံဳ႕ၾကြျခင္းျဖင့္ အဖုိ ဂမိတ္ ပါေသာ သုတ္ရည္ကုိ လိင္ေခ်ာင္းမွ တစ္ဆင့္ မိန္းမ အဂၤါ အထိ သယ္ေဆာင္ေပးသည္။

ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၄င္းသုတ္ေကာင္တုိ႔သည္ ေယာနိအုိး မွ ဆီးခံုကုိ ျဖတ္ကာ သားအိမ္သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး fallopian tube ထဲ့သုိ႔ က်သြားသည္။ သုတ္ပန္းစဥ္တြင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ သုတ္ေကာင္မ်ား ပါရွိၿပီး မ်ဳိးေအာင္ရန္ ပုိမုိ လမ္းစ ရေစသည္။ အမ်ဳိးသမီး လိင္အထြဋ္အထိပ္ ေရာက္ျခင္းသည္ သေႏၶတည္ရန္ အတြက္ မလုိေသာ္လည္း အကယ္၍ သုတ္ပန္းခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသမီး ကလည္း လိင္အထြဋ္အထိပ္ ေရာက္ခဲ့လွ်င္ ေယာနိ က်ံဳ႕သြားျခင္းေၾကာင့္ သုတ္ေကာင္ fallopian tube ထဲ့သုိ႔ ေရာက္ရန္ အေျခအေနေပးကာ ပုိမုိ မ်ဳိးေအာင္ေစသည္။Template:Cnအဖိုမ်ိဳးျဖစ္သည့္ သုတ္ေကာင္ ႏွင့္ အမ မ်ိဳးဥတို႔ေပါင္းမိ၍ မ်ဳိးေအာင္ၿပီးေသာ မ်ဳိးဥ သည္ endometrium ေခၚ သားအိမ္ရွိ နံရံတြင္ ကပ္သြားၿပီး သေႏၶတည္ျခင္း ျဖစ္ေစသည္။

အျခား သတၱဝါမ်ားႏွင့္ ျခားနားသည္မွာ လူတုိ႔ ၏ စပ္ယွက္ျခင္းသည္ ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္တြင္ ျပဳက်င့္ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ လူတုိ႔၏ လိင္စိတ္သည္ မ်ဳိးဥေႂကြခ်ိန္ ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ မရွိပဲ မည္သည့္ အခ်ိန္အခါမဆုိ ျဖစ္ႏုိင္သလုိ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္တြင္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

မိန္းမ မ်ိဳးပြားအဂၤါ

ေယာနိ

လူ၏ အမ မ်ဳိးပြားစနစ္ အဂၤါမ်ား - ေဘးတုိက္ပံု
Latin"sheath" or "scabbard"
Gray'ssubject #269 1264
ArteryIliolumbar artery,vaginal artery, middle rectal artery
Lymphupper part to internal iliac lymph nodes, lower part tosuperficial inguinal lymph nodes
Precursorurogenital sinus andparamesonephric ducts
MeSHေယာနိ
Dorlands/Elsevierv_01/12842531

ေယာနိ သည္ ၾကြက္သားမွ်င္ (Fibromuscular) တုိ႔ျဖင့္ ဖြဲစည္းထားၿပီး အလံုးေခါင္းပံုရွိကာ ခႏၶာကုိယ္တြင္းရွိ သားအိမ္တုိင္ေအာင္ေရာက္သည္။ အင္းဆက္ အမမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေၾကာရုိးမဲ့ သတၱဝါ တုိ႔လည္း ေယာနိ ရွိၿပီး သားေမြးလမ္းေၾကာင္းလည္း ျဖစ္သည္။

အရပ္ေခၚတြင္ ေယာနိကုိ Vagina သုိ႔မဟုတ္ အျပင္ပန္း မအဂၤါဟုသာ ထင္ေသာ္လည္း အတိအက်အားျဖင့္ ေယာနိမွာ အတြင္းပုိင္းႏွင့္ အျပင္ပုိင္း အားလံုးပါသည္။

Contents

[hide]

လူမိန္းမ၏ ခႏၶာေဗဒ

ေယာနိ အနီးကပ္ပံု
ေယာနိ အနီးကပ္ပံု

လူ၏ ေယာနိသည္ အိေပ်ာ့ေသာ အေခါင္း ျဖစ္ၿပီး ဆီးခံုမွ သားအိမ္ အထိေရာက္သည္။ ကြဲျပားမႈ မ်ားႏုိင္ေသာ္လည္း လူ႔ေယာနိမွာ လိင္စိတ္မျဖစ္ေပၚေသးသည့္ သာမန္အခ်ိန္တြင္ အက်ယ္ ၂.၃ မွ ၃ လက္မ အထိ ရွိၿပီး အရွည္မွာ အတြင္းနံရံ အထိ ၃.၅ လက္မ ရွိသည္။ လိင္စိတ္ ႏုိးထစဥ္တြင္ ေယာနိသည္ က်ယ္၍ ရွည္လာသည္။ ၄င္း က်ံဳ႕ႏုိင္က်ယ္ႏိုင္မႈသည္ လိင္ဆက္ဆံစဥ္ ႏွင့္ သားေမြးစဥ္တြင္ အလုိက္သင့္ ခ်ဲ႕ေပးသည္။ ေယာနိ၏ အထက္ပုိင္းတြင္ ဟန္ျပသာျဖစ္ေသာ လိင္အဂၤါဇာတ္က ဆီးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္အတူ ကာထားသည္။

မိန္းမတစ္ေယာက္ မတ္တပ္ရပ္လွ်င္ မလိင္အဂၤါ အေခါင္းသည္ လူ၏ ေနာက္ဖက္ အထက္သုိ႔ ၄၅ ဒီဂရီ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ျဖင့္ သားအိမ္အထိ တက္သြားသည္။ အေခါင္းေပါက္သည္ ဆီးသြားရန္ အေပါက္ေနာက္ရွိ vulva တြင္ အဆံုးသတ္သည္။ လိင္အဂၤါဇတ္၏ အထက္ ေလးပံုတစ္ပံုကုိ စအို မွ Rectouterine အိပ္ ျဖင့္ ကာထားသည္။ လိင္အဂၤါ အေခါင္းအထက္တြင္ ဆီးခံုမုိ႕မုိ႕ ရွိသည္။ မလိင္အဂၤါဇတ္သည္ အျခား က်န္းမာေသာ ႏုိ႕တုိက္ သတၱဝါတုိ႔၏နည္းတူ အနီရင့္ ပန္းေရာင္ရွိသည္။

ေခ်ာဆီ အရည္ၾကည္ကုိ မလိင္အဂၤါ အေခါင္းေပါက္ႏွင့္ ဆီးခံု နားရွိ ဘာသုိလင္ ဂလင္းမ်ား (Bartholin's glands) က ထုတ္ေပးသည္။ မလိင္အဂၤါ အရြက္ခ်ပ္သည္ ဂလင္းမ်ား မရွိေသာ္လည္း နံရံတေလွ်ာက္ အစုိဓါတ္ကုိ ေပးသည္။ မ်ဳိးဥေႂကြျခင္း (Ovulation) မျဖစ္မီႏွင့္ ေႂကြဆဲတြင္ ဆီးခံု၏ ခၽြဲက်ီ ဂလင္းမ်ား (Mucus Glands) က အျခားခၽြဲက်ိက်ိ အရည္တစ္မ်ဳိး ညႇစ္ထုတ္ေပးသည္။ ၄င္း ခၽြဲက်ိက်ိအရည္ အယ္လ္ကာလုိင္း အေျခကုိေပးၿပီး သုတ္ေကာင္ၾကာရွည္စြာ ရွင္သန္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည္။

အပ်ဳိေျမႇးေခၚ မလိင္အဂၤါ အေျမႇးပါးသည္ ပါးလႊာေသာ တြယ္ဆက္ တစ္ရွဴး (connective tissue) ျဖစ္ေသာ အေျမႇး (membrane) ျဖစ္ၿပီး မလိင္အဂၤါ အေခါင္းေပါက္အနီးတြင္ ရွိသည္။ သတၱဝါ အမတုိင္းကဲ့သုိ႔ မလိင္အဂၤါ အေျမႇးပါးသည္ မထုိးေဖာက္သည္အထိ ေမြးကတည္းက အေခါင္းေပါက္ကုိ ကာကြယ္ထားသည္။ အေျမႇးပါးသည္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း မဟုတ္ဘဲႏွင့္လည္း ေပါက္ၿပဲႏုိင္သည္။ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ အၿမဲ အေျမႇးပါးကုိ ေပါက္ေစသည္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေျမႇးပါး မရွိျခင္းသည္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း မျပဳရေသးေၾကာင္း သက္ေသမဟုတ္ေခ်။

မလိင္အဂၤါ ၏ ဇီဝကမၼေဗဒ

မလိင္အဂၤါ သည္ မ်ားစြာေသာ ဇီဝကမၼ အလုပ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သည္။

ေယာနိ ထုတ္ျခင္း

မလိင္အဂၤါသည္ ဓမၼတာေသြး လာျခင္းႏွင့္ တစ္ရွဴးမ်ား ခႏၶာကုိယ္မွ ထုတ္ျခင္း တုိ႔ကုိျပဳရန္ လမ္းေၾကာင္းေပးသည္။ စက္မႈ တုိးတက္ေသာ လူအဖြဲအစည္းမ်ားတြင္ ထိုသို႔ ဓမၼတာလာခ်ိန္၌ ထုိအရည္မ်ားကုိ စုပ္ယူထားရန္ အဆုိ႔ (Tampon)၊ ဓမၼတာခြက္ (Menstrual Cup) ႏွင့္ က်န္းမာေရးပုဝါ (Sanitary Napkin) မ်ားကုိ အမ်ိဳးသမီးသံုးအကာအကြယ္ ပစၥည္းအျဖစ္ သံုးၾကသည္။

လိင္ဆက္ဆံမႈ ျပဳျခင္း

မိန္းမတစ္ေယာက္၏ အႀကိဳက္အတုိင္း ႏႈိးဆြ ေသာအခါ နဗ္ေၾကာမ်ားသည္ မလိင္အဂၤါ အေခါင္း၏ အေပါက္ဝတြင္ စုဆံုေသာေၾကာင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းျပဳေသာအခါ အလြင္ပင္ အရသာေပးသည္။လိင္စိတ္ ႏုိးထစဥ္တြင္ အထူးသျဖင့္ အေစ႔ကုိ ဆြေပးလွ်င္ မလိင္အဂၤါ အေခါင္း၏နံရံမွ သူ႕ကုိယ္သူ ဆီလိမ္း ေပးသည္။ ၄င္းသည္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွျဖစ္ေပၚေသာ ပြန္းစားမႈကုိ ေလ်ာ့က်ေစသည္။သုေသသန ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ လိင္ဆက္ဆံစဥ္ အေစ႔သည္ မလိင္အဂၤါဇတ္မွ ေယာနိအထိေရာက္ေအာင္ ဆန္႔ထုတ္သည္ဟု ဆုိသည္။ [1]

လိင္စိတ္ ႏုိးထစဥ္တြင္ ေယာနိမွာ အလွ်င္အျမန္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၄ လက္မေလာက္ ရွည္ထြက္လာၿပီး ေနာက္တြင္ လိင္စိတ္အလုိက္ ဆက္လက္၍ ရွည္ထြက္သည္။[2] မိန္းမတစ္ေယာက္ အစြမ္းကုန္ ႏုိးထေသာအခါ ဆီးခံုကက်ံဳ႕ကာ ေယာနိက ေနရာယူသြားသည္။ ေယာနိ၏ နံရံသည္ ခြ်ဲေသာ အေျမႇးအေရျပားမ်ားကုိ ေခါက္၍ အိေပ်ာ့ေအာင္ လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ေယာက္်ား အဂၤါတံ အရြယ္ အလုိက္ က်ံဳ႕ ခ်ဲ႕ေပးသည္။[3] သင့္တင့္စြာ လိင္စိတ္ ႏုိးထလွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ မည္သည့္ အဂၤါတံ အရြယ္မဆုိ ခ်ိန္ကုိက္ႏုိင္သည္။ [4][5]

ဂ်ီေျပာက္ ( G - Spot)

ဂ်ီေၿပာက္၏ တည္ေနရာကုိ ျပပံု
ဂ်ီေၿပာက္၏ တည္ေနရာကုိ ျပပံု

လိင္စိတ္ႏိုးထရာေနရာ (Erogenous Zone) တစ္ခုျဖစ္ေသာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဂ်ီေျပာက္ (G-spot) သည္ ေယာနိ၏ ေနာက္ပုိင္း နံရံတြင္တည္ရွိၿပီး အေပါက္ဝမွ ငါး စင္တီမိတာခန္႔ အကြာတြင္ ရွိသည္။ လိင္ဆက္ဆံျခင္း ျပဳစဥ္ ဂ်ီေျပာက္ကုိ မွန္ကန္စြာ ႏိႈးဆြေပးလွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာမိန္းမတုိ႔မွာ ျပင္းထန္ေသာအရသာကုိ ခံစားရသည္။ ဂ်ီေျပာက္ျဖင့္ လိင္အထြတ္ေရာက္ျခင္း (Orgasm) သည္ မိန္းမ အရည္ ညႇစ္ျခင္း (Female Ejaculation) ကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အခ်ဳိေသာ ဆရာဝန္ ႏွင့္ သုေတသီ တုိ႔က ဂ်ီေျပာက္၏ သာယာမႈသည္ အမွန္တကယ္ရွိေသာ အရာထက္ ေယာက္်ားတုိ႔၏Prostate ကဲ့သုိ႔ စကန္း ဂလင္း (Skene's Gland) မွ လာသည္ ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။[6][7][8] အခ်ဳိေသာ သုေတသီမ်ားမွာ ဂ်ီေျပာက္ ရွိေၾကာင္း ျငင္းဆုိသည္။[9]

[ျပင္ဆင္ရန္​]သားေမြးျခင္း

သားေမြးျခင္း ျပဳစဥ္တြင္ ေယာနိသည္ ကေလးကုိ သားအိမ္မွ မိခင္ ျပင္ပ အထိေရာက္ရန္ သယ္ေဆာင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ သားေမြးစဥ္ ေယာနိ ကုိ ေမြးလမ္းေၾကာင္း ဟုေခၚသည္။ ေယာနိသည္ သားေမြးစဥ္ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ ပင္ကုိယ္ထက္ အဆမ်ားစြာ ခ်ဲ႕ႏုိင္သည္။

လိင္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး

ေယာနိသည္ သူ႕ဘာသာသူ သန္႔ရွင္းေသာအဂၤါအစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထူး ေစာင့္ေရွာက္ရန္ မလုိေပ။ ဆရာဝန္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ Douching ေခၚ ပုိက္သြင္း၍ ေဆးေၾကာျခင္းကုိ အားမေပးေပ။ က်န္းမာေသာ ေယာနိသည္ ေရာဂါ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ပုိးမႊား မ်ားကုိ ကာကြယ္ေသာ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးျပဳ အဏုဇီဝ ပိုးမႊားမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ၄င္းအေျခကုိ ဖ်က္ျခင္းသည္ ဓမၼတာ မမွန္ျခင္း စသည့္ မလုိလားအပ္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ က်န္းမာေသာ ေယာနိ၏ အခ်ဥ္ဓာတ္မွာ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးျပဳ အဏုဇီဝ သတၱဝါ မ်ားက ထုတ္လႊတ္ေသာ လက္တစ္ အက္စ္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး အႏၲရာယ္ရွိ ပုိးမႊားမ်ား ေပါက္ပြားျခင္းကုိ ဟန္႔တားသည္။